eSIM kullanılmazsa süresi dolar mı?

Bu soruyu doğru bir şekilde yanıtlamak için bunu iki bölüme ayırmak gereklidir; "eSIM'in kendisi" ve "eSIM'e uygulanan paket".


1.       eSIM'in kendisi


Geçmiş 12 ay içinde hiçbir kullanım aktivitesi olmazsa sadece o zaman süresi dolmuş olacaktır.


2.     eSIM'e uygulanan paket


Paketin geçerlilik süresi (aktivasyondan 11 ay önce) cihaz bir ağa bağlandığında ve ilk 10mb veri paketten azaldığında süresi dolmaya başlamayacaktır.


Eğer bir paket başlatılmamışsa ve tamamen kullanılmamışsa, o zaman eSIM'e uygulandığı tarihten itibaren 12 ay sonra süresi dolacaktır.


SIM'in süresinin dolması ve paketin süresinin dolması arasındaki farkı göstermek için bir senaryo aşağıda yazılmıştır:


İki paket aynı eSIM'e uygulanır. Her iki paket de 12 ay önce aynı anda satın alındı.


İki paketten biri 6 ay sonra kullanılır, ancak ikinci paket 12 aylık bir süre içinde tamamen kullanılmaz.


İkinci kullanılmayan paketin süresi dolacaktır, ancak SIM'in süresi 6. ayda kullanım aktivitesi olduğu için dolmayacaktır.


Eğer sürekli olarak paketler eklenip 12 aylık bir süre içerisinde kullanılırsa eSIM'in süresi asla dolmaz, ancak bu örnekte SIM'e hiç paket eklenmezse, SIM 6 ay daha inaktivite sonrası süresi dolacaktır.